Meer resultaten voor gemalen

   
   
 
gemalen
Gemaal waterbouw Wikipedia.
Na de uitvinding van de stoommachine schakelde men vanaf 1850 in Nederland steeds meer over van wind naar stoombemaling stoomgemaal. Na 1900 werden voor de gemalen nieuwe technieken gebruikt, zoals de diesel en elektromotor. Gemalen in watersystemen bewerken bron bewerken.
Gemalen in Friesland Wikipedia.
Bijna alle stoomgemalen werden later omgebouwd tot elektrische gemalen. Daarna kwamen er ook veel kleinere elektrische gemalen om het polderpeil te regelen. De gemalen vervingen de vele poldermolens bij het afvoeren van het water. De meeste molens werden later gesloopt.
Gemalen.
Met gemalen zorgen we ervoor dat het water in ons gebied op peil blijft. Bij te veel water wordt het overtollige water vanuit de polders de lager gelegen delen in ons gebied uitgemalen naar de boezem grote meren, plassen en kanalen, waarvan het water op peil wordt gehouden door grote boezemgemalen.
Gemalen Noorderzijlvest.
Als het waterpeil is vastgesteld zorgen we ervoor dat het water ook op dit peil Een merkteken om een bepaalde hoogtemaat aan te geven, bij water de hoogte het niveau van de waterspiegel. Dit regelt het waterschap met gemalen Een gemaal pompt water van een lager naar een hoger niveau.
Gemalen YouTube.

Contacteer ons